з.1
Диаметърът на Слънцето е по-голям от този на Земята приблизително: