з.1
За 10 s през напречното сечение на проводник преминава електричен заряд 20 С. Колко е токът по проводника?