з.1
Кои са основните токови носители в електролитите?

з.2
Кой от посочените елементи трябва да се легира в силиций, за да се получи дупчеста проводимост?

з.3
Какви носители на заряди са основни в полупроводник с донорен примес?

з.4
Несамостоятелният газов разряд се дължи на:

з.5
Тлеещ разряд се наблюдава при:

з.6
Устройствата с един р-п-преход се наричат

з.7
Какво се получава при свързването на два диода насрещно

з.8
Кое от посочените не е вид диод

з.9
Разполагате с три батерии, как трябва да ги свържете, за да получите максимален ток?

з.10
Име и клас