Q.1
Агрегатното състояние на веществата се определя от: