з.1
Електричен елемент с постоянно съпротивление се нарича: