з.1
Намерете лицето на правоъгълен триъгълник с катети 5 см и 8,2 см