з.1
Каква е връзката между големината на тока и съпротивлението?