з.1
При успоредно свързване на консуматори, общото напрежение е: