з.1
Посочете грешния отговор. Частите на електромотора са: