з.1
Кои от следните фактори оказва влияние на ускорението, с което падат телата в безвъздушно пространство?