з.1
Уравненията 5х-у=1 и 2х+3у=14 образуват система. Намерете решението