з.1
Разстоянията в Слънчевата система обикновено се измерват с:

з.2
В групата на вътрешните планети влизат:

з.3
В групата на външните планети влизат:

з.4
Коя от посочените планети има пръстени:

з.5
Коя от изброените планети има естествени спътници:

з.6
Коя планета няма атмосфера:

з.7
Коя от изброените планети има най-голяма плътност:

з.8
Най-големият спътник в Слънчевата система е:

з.9
Вие сте на Луната. От нея може да наблюдавате:

з.10
клас и име