з.1
Кой е началният етап от еволюцията на една звезда, преди в нея да започнат процеси на ядрен синтез?