з.1
Светлинен лъч пада върху огледало под ъгъл 25 градуса спрямо хоризонта. Колко е ъгълът между падащия и отразения лъч?