з.1
Светлинните снопове не могат да бъдат:

з.2
Образът на предмет в плоско огледало е:

з.3
Кой не е елемент на сферичното огледало?

з.4
Оптичната сила на лещата зависи от:

з.5
Образът на предмет, разположен между изпъкнала леща и фокуса й, е:

з.6
Сноп, успореден на главната оптична ос на изпъкнала леща след пречупването през нея се:

з.7
Ако светлинният лъч преминава от стъкло във въздух и ъгъла на падане е 60o;, какъв ще бъде ъгъла на пречупване?:

з.8
Колко е фокусното разстояние на сферично огледало ако радиуса му е 20 cm?

з.9
При какъв ъгъл на падане падащият и отразеният лъч сключват ъгъл от 90o?

з.10
клас и име