з.1
Всяка секунда автомобил изминава по 20 м път. Оттук можем да направим извода, че движението е: