з.1
Кои от точките лежат на графиката на функцията y=4/x
да не
A(1;1)
B(0;2)
C(0,8;5)
D(4;0)

A(1;1)

B(0;2)

C(0,8;5)

D(4;0)