з.1
Колко трептения ще извърши за 1 минута махало, което трепти с честота 0,7 Hz?

з.2
Коя характеристика на звука се измерва в децибели

з.3
Кое твърдение е вярно? Звуковите вълни пренасят:

з.4
Движение при, което тялото многократно се отклонява от равновесното си положение се нарича:

з.5
масажор има период на трептене 0,02 s. Каква е честотата му?

з.6
Човек извикал и 2 s. след това чул ехо. На какво разстояние от човека е скалата, отразила звука?

з.7
Кое явление не е свързано със звука?

з.8
Зависимостта между честотата и периода на трептение е:

з.9
Коя характеристика на звука се измерва в единицата херц:

з.10
клас и име