з.1
Пресметнете sqrt(144)

з.2
Пресметнете sqrt(0,09)

з.3
Изнесете множител от корена sqrt(24)

з.4
Изнесете множител пред корена sqrs(63)

з.5
Внесете множител под корена 4sqrs(2)

з.6
Пресметнете (sqrs(4)+sqrs(5))(sqrs(4)-sqrs(5))

з.7
Пресметнете sqrs(21025)

з.8
Пресметнете 5.sqrs(2)+4sqrs(2)

з.9
Пресметнете sqrs(3)-4sqrs(3)+2sqrs(3)

з.10
име и клас